Dołącz do Aliplast Aluminium Systems
i twórz z nami wyjątkowe projekty

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Aliplast Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119312, NIP: 946-23-54-607, e-mail: biuro@aliplast.pl.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami na podane dane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na wolne stanowiska w  Aliplast Sp. z o.o., w zakresie wyrażonych zgód i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji kiedy dane osobowe mają być przekazane na pisemny wniosek właściciela danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

W oparciu o udostępnione dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Jedyne profilowanie nie będące automatycznym, odbywa się w przypadku wyboru kandydata na etapie rekrutacji. Polega na porównaniu danych aplikanta do kryteriów stawianych przez administratora na wakowanym stanowisku.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od ALIPLAST Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, np. obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

Odmowa kandydata dotycząca udostępnienia dodatkowych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest podstawą do niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Przetwarzanie podstawowych danych wynikających z Kodeksu pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest konieczne do celów weryfikacji kwalifikacji oraz kontaktu zwrotnego. Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Odrzucone w procesie rekrutacji aplikacje zostaną zniszczone zgodnie z terminami i sposobami określonymi w procedurach wewnętrznych (3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji lub 12 miesięcy - w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych).

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach oraz rozporządzeniach (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.